در حال حاضر هیچ گونه ثبت نام جدید از مشمولین سهام عدالت انجام نمی شود.

 

Written by admin

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.