تنها مرجع انتشار اخبار و اطلاع رسانی در خصوص سهام عدالت سامانه رسمی این سهام به نشانی samanese.ir است و هر گونه اطلاع رسانی در خصوص سهام عدالت تنها از طریق این سامانه انجام می شود.

 

Written by admin

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.