هر گونه اقدام به چاپ و توزیع کارت‌ها و یا فرم هایی تحت عناوین سهام عدالت و در ازای آن دریافت وجه غیرقانونی، ممنوع و غیرقابل استناد است.

Written by admin

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.